dayafterwar.pl

Day After War - forum
Dzisiaj jest 27 wrz 2020, 5:53

Strefa czasowa UTC
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 1 ] 
Autor Wiadomość
 Tytuł: Regulamin
Post: 08 lut 2016, 16:07 
Offline
Administrator

Rejestracja: 03 lut 2016, 11:29
Posty: 12
Uruchomienie gry jest tożsame z akceptacją niniejszego Regulaminu.

Definicje:

DAW – platforma informatyczno-informacyjna podłączona do sieci Internet stanowiąca grę internetowa o nazwie Day After War.

Regulamin – niniejszy regulamin świadczenia drogą elektroniczną usługi,
gry internetowej DAW.
Administracja - osoba lub grupa osób upoważniona przez właściciela serwisu do podejmowania działań, w szczególności do zarządzania serwisem, w imieniu właściciela.

Administrator - osoba posiadająca uprawnienia do wglądu oraz edycji logów oraz bazy danych.

Gracz (Użytkownik) (Usługobiorca) - każda osoba, która zarejestrowała się w grze i korzysta lub korzystała z konta w grze.

Konto – struktura informatyczna utworzona podczas rejestracji w bazie gry przez Gracza.

Forum gry – struktura informacyjna służąca do wymiany informacji pomiędzy graczami.

§1 Ogólne warunki użytkowania

1. Uczestnictwo w DAW oraz korzystanie z portalu wymaga zaakceptowania Regulaminu.

2. DAW jest bezpłatną grą dostępną za pośrednictwem sieci Internet. Nie ponosimy odpowiedzialności za utracone dane, trudności z dostępem do gry, błędy programowe i inne czynniki wpływające na przebieg i jakość gry.

3. Wszelkie przedmioty, postacie oraz inne dane zawarte w grze mają postać wirtualną i są wyłączną własnością Twórców. Dane te nie mogą podlegać odsprzedaży lub roszczeniom ze strony osób trzecich. Użytkownik nie nabiera do nich żadnych praw i nie może w związku z tym dochodzić żadnych roszczeń. Konto pozostaje własnością Twórców oddaną w użytkowanie Graczowi na zasadach opisanych w tym Regulaminie.

4. Twórcy zastrzegają sobie prawo do wstrzymania udostępniania gry w dowolnym momencie. W szczególności podstawą do wstrzymania mogą być:
- brak możliwości technicznych dalszego prowadzenia serwisu,
- brak środków finansowych na dalsze prowadzenie serwisu,
- inne czynniki zewnętrzne, niezależne od nas uniemożliwiające dalsze prowadzenie serwisu, w tym przepisy prawa.

5. Gra wyróżnia się niespotykaną losowością, zmiennością i nieprzewidywalnością. Większość elementów zawiera czynnik losowy. W dowolnym momencie rozgrywki może się on pojawić, zniknąć lub zmienić swoje cechy. Twórcy nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne straty i zmiany parametrów konta spowodowane losowością oraz zmianami w grze.

7. Gra ciągle się rozwija i dodawane są nowe elementy a już istniejące podlegają modyfikacjom.

§2 Wymagania techniczne.
Do prawidłowego działania gry wymagana jest aby Gracz posiadał:
1. Najnowsza dostępna przeglądarka internetowa: Internet Explorer, Opera, lub Mozilla Firefox.
2. System operacyjny klasy Windows bądź Unix, dla którego dostępna jest najnowsza stabilna wersja przynajmniej jednej z przeglądarek wymienionych w §2 punkt 1.
3. Łącze internetowe umożliwiające komunikację przeglądarki poprzez protokół http z polskimi oraz zagranicznymi sieciami.
4. Monitor pracujący w rozdzielczości co najmniej 1024x768
5. Włączona i poprawnie działająca opcja cookies.
6. Włączona i poprawnie działająca obsługa JavaScript.
W celu skorzystania z gry nie jest wymagany zakup oraz instalacja dodatkowych programów na komputerze gracza. Korzystanie bez spełnienia wymagań technicznych może spowodować nieprawidłowe działanie DAW.

§3 Rejestracja
1. Rejestracja użytkownika.

Użytkownikiem DAW może zostać każdy poprzez rejestrację. Forum DAW jest zintegrowane z grą.
Rejestracja w grze jest bezpłatna.
Rejestracja oznacza akceptację niniejszego Regulaminu.
Jedna osoba może posiadać tylko jedno aktywne konto w grze.
Gracz dokonujący rejestracji oświadcza, że jest osobą pełnoletnią.
Nazwa gracza nie może łamać prawa, Regulaminu i powszechnie przyjętych za obowiązujące norm obyczajowych.
Administrator zastrzega sobie prawo do nie przyjmowania użytkownika w przypadku, gdy:
- osoba ta została wcześniej wykluczona z serwisu DAW (ban),
- DAW nie posiada możliwości technicznych przyjęcia użytkownika, związanych z wydajnością lub ograniczeniami sprzętu bądź oprogramowania.

2. Wyrejestrowanie przez użytkownika.
Gracz w dowolnym momencie może zrezygnować z korzystania z usług DAW poprzez skasowanie postaci.
Usunięcie jest bezpowrotne i powoduję usunięcie danych konta Gracza z DAW.
Podczas usunięcia konta są usuwane również wszelkie dobra (przedmioty, waluty, implanty, perki itd.) związane z postacią Gracza.
3. Wyrejestrowanie przez administratora.
Użytkownik może uczestniczyć w DAW w sposób ograniczony naszymi możliwościami technicznymi. Administrator zastrzega sobie prawo do zablokowania (czasowego lub trwałego) oraz wyrejestrowania użytkownika bez jego wiedzy ani bez wcześniejszego powiadomienia, w każdej sytuacji, a w szczególności w przypadku naruszenia zasad DAW.
Ze względu na bezpłatny charakter DAW, sprzeciw ze strony użytkownika nie ma mocy prawnej.
Zastrzegamy sobie prawo do usuwania nieużywanych postaci i powiązanych z nimi kont, czyli takich, które nie były używane od co najmniej 60 dni.

§4 Wolność wypowiedzi/Odpowiedzialność
DAW zapewnia użytkownikom możliwość komunikacji. Za treść i formę przekazu użytkownicy ponoszą wyłączną odpowiedzialność. DAW nie ponosi odpowiedzialności za żadne treści w jakikolwiek sposób obraźliwe lub naruszające prawo, zastrzega sobie jednocześnie prawo do usunięcia bądź zablokowania konta użytkownika odpowiedzialnego za ich rozpowszechnianie.
Zabronione jest wysyłanie masowej korespondencji do użytkowników serwisu za jego pośrednictwem w sposób inny niż pozwalają na to wbudowane mechanizmy gry.
Zabronione jest również rozpowszechnianie za pomocą serwisu DAW reklam bez pisemnej zgody Twórców.
Oficjalnym językiem serwera jest język na jaki jest przetłumaczona gra.

§5 Działania zabronione
1. Zabrania się wpływania przy pomocy urządzeń, bądź programów na przebieg gry oraz funkcjonowanie serwera w inny sposób niż jest to przewidziane przez Twórców gry.
2. Zabrania się wpływania na komunikację Administratora z użytkownikami oraz podszywania się pod jakiegokolwiek z operatorów gry, właścicieli lub innych osób działających na rzecz DAW.
3. Zabrania się używania jakichkolwiek programów samo aktualizujących się lub zastępujących działanie człowieka (np. tzw. Boty).
4. Zabrania się wykorzystywania w dowolny sposób błędów oprogramowania gry bądź serwera. W przypadku wykrycia takiego błędu, użytkownik jest zobowiązany do natychmiastowego zgłoszenia błędu do Administratora gry, wraz z jak największą ilością informacji dotyczących zaistniałego błędu. Za pomoc w usprawnianiu DAW można liczyć na nagrodę. Nie zgłoszenie błędu grozi banem.
5. Zabrania się podejmowania jakichkolwiek działań mających na celu uniemożliwienie bądź znaczne utrudnienie innym graczom udziału w rozgrywce poprzez generowanie nadmiernego ruchu a także celowego obciążania serwera. W szczegności dotyczy to pr atak typu dDos bądź wymuszania w jakikolwiek inny spos stałego, długotrwałego przepływu danych między komputerem użytkownika a serwerem.
6. Zabrania się tworzenia multikont.
Multikonto to użytkowanie więcej niż jednego konta przez jednego użytkownika na tym samym serwerze DAW. Użytkowanie więcej niż jednego konta z tego samego numeru IP bądź tego samego komputera, na tym samym serwerze DAW skutkuje posądzeniem o multikonto.
Logowanie z jednego komputera jest definiowane przez administratora przy pomocy dostępnych dla niego środków identyfikujących system i komputer użytkownika na podstawie danych wysyłanych w nagłówkach http do serwera DAW oraz danych sesyjnych.
a) W przypadku chęci grania więcej niż jednej osoby z danego adresu IP, na tym samym serwerze, wszystkie osoby mają obowiązek dokonać zgłoszenia takiego faktu do Administracji, niezwłocznie po założeniu postaci. Zgłoszenia może dokonać jedna osoba, ale w zgłoszeniu muszą być podane loginy wszystkich osób korzystające z danego IP, o których wie osoba zgłaszająca w momencie składania zgłoszenia.
b) W przypadku niedopełnienia tego obowiązku Administracja ma prawo zablokować WSZYSTKIE konta korzystające z danego IP, na tym samym serwerze.
c) Zgłoszenie multikonta nie uprawnia do łamania Regulaminu.

7. Zabrania się działań mających na celu ponad normalny rozwój danej postaci. Tj. :
a) notoryczne przekazywanie przedmiotów lub walut z jednego lub kilku kont (tzw. farmy) na inne (boostowane)
b) atakowanie własnych postaci i tym samym ustawianie wyniku starcia,
c) skoordynowane lub systematyczne przekazywanie przedmiot lub walut przez konta pośrednie w celu boostowania danej postaci.

§6 Ograniczenia
1. Każdy użytkownik ma prawo do założenia jednego konta na każdym serwerze DAW. W przypadku wykrycia przez Administracje posiadania przez użytkownika więcej niż jednego konta na danym serwerze, Administrator zastrzega sobie prawo do usunięcia wszystkich kont tego użytkownika oraz uniemożliwienia mu dostępu do DAW.
2. Użytkowanie jednego konta przez wielu graczy jest zabronione.
Jednocześnie zabronione jest udostępnianie hasła do swojego konta osobom trzecim. Administrator ani żadna osoba działająca na rzecz DAW nie może zażądać, ani nigdy nie zażąda od użytkownika podania jego hasła. DAW nie bierze odpowiedzialności za żadne szkody wynikłe ze świadomego bądź nieświadomego udostępnienia hasła do swojego konta osobom trzecim.
3. Administrator ma prawo do czasowego bądź trwałego zablokowania konta, w związku z łamaniem Regulaminu. Stopień i czas blokady zależy od decyzji Administratora.
4. Istnieje możliwość całkowitego i nieodpłatnego zrzeczenia się praw do konta przez użytkownika na rzecz osoby trzeciej. Osoba otrzymująca w ten sposób konto:
a) nie może posiadać konta na danym serwerze DAW
lub
b) musi skasować stare konto i przenieść się na nowo otrzymane.

§7 Ochrona danych osobowych
1. Osobiste dane Gracza takie jak imię, nazwisko, adres, numery telefonów, numery NIP, PESEL itd. nie są zbierane ani przechowywane w DAW.
2. DAW zastrzega sobie prawo do przetwarzania danych użytkownika w celu nadzorowania zgodności działań z Regulaminem. Zachowane i przetwarzane mogą być następujące dane: adres IP, e-mail użytkownika oraz inne dane podane przez użytkownika podczas rejestracji. Użytkownik zachowuje prawo do zmian oraz usunięcia tych danych, jednocześnie usunięcie danych rejestracyjnych skutkuje usunięciem konta oraz uniemożliwia logowanie.
3. DAW zastrzega sobie prawo do zbierania, przechowywania i przetwarzania szczegółowych informacji o wszystkich działaniach użytkownika związanych z uczestniczeniem w grze. Dotyczy to w szczególności logowania wykonywanych w grze akcji wraz ze wszystkimi szczegółowymi danymi takimi jak czasy wykonania oraz dokładnym wykazem wszystkich przekazywanych do gry parametrów. W przypadku zablokowania/usunięcia konta użytkownika, dane te zostaną usunięte za wyjątkiem przypadku gdy spowodowały one szkody po stronie DAW, w takim wypadku DAW zastrzega sobie prawo późniejszego ich wykorzystania przed organami wymiaru sprawiedliwości.
4. W przypadku usunięcia konta (wyrejestrowania użytkownika) poprzez użytkownika, wszystkie dane osobowe zostaną skasowane.
5. DAW zastrzega sobie prawo do przetwarzania danych użytkownika w celach marketingowych oraz udostępniania ich odpowiednim organom państwa w celu dochodzenia roszczeń oraz w wypadku określonych prawem działań organów państwa.

§8 Ograniczenie odpowiedzialności
1. DAW nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie szkody powstałe bezpośrednio, pośrednio bądź wtórnie w wyniku użytkowania DAW lub forum.
2. W żadnym wypadku odpowiedzialność DAW względem Gracza nie przekroczy sumy opłat jakie użytkownik wniósł korzystając z mikropłatności.
3. DAW nie odpowiada za utratę danych zawartych w grze spowodowaną: awarią sprzętu, oprogramowania gry, bazy danych oraz innymi okolicznościami.

§9 Zmiany Regulaminu
DAW zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian do Regulaminu.
Informacja o zmianach w regulaminie zostanie zamieszczona na stronie internetowej DAW z tygodniowym wyprzedzeniem. Informacja o kluczowych zmianach w Zasadach Gry zostanie zamieszczona na stronie internetowej DAW nie później niż na jeden dzień przed ich wprowadzeniem.
W przypadku gdy zmiana ma na celu naprawienie błędu gry lub jej nieprawidłowego działania, Administracja zastrzega sobie prawo do natychmiastowej zmiany bez wcześniejszego poinformowania użytkowników.
W przypadku gdy informacja o zmianach mogłaby prowadzić do nadużyć, Administracja zastrzega sobie prawo do natychmiastowej zmiany bez wcześniejszego poinformowania użytkowników.
Każdy gracz w momencie logowania się do DAW akceptuje aktualnie obowiązujący Regulami.

§10 Tryb zawarcia/rozwiązania umowy
1. Zawarcie umowy następuje wraz z założeniem konta w DAW.
2. Rozwiązanie umowy następuje w momencie wyrejestrowania z serwisu, szczegółowe informacje na ten temat podano w §3 Rejestracja.

§11 Tryb postępowania reklamacyjnego
Wszelkie reklamacje można składać poprzez zintegrowane forum gry w dziale Skargi.
W szczególności:
1. Termin rozpatrzenia reklamacji wynosi do 14 dni roboczych
2. W zakresie usługi premium reklamację można składać w dziale Kłopoty z Premium.
3. .W związku z przyczynami oraz czasem zablokowania (ban-u) w grze reklamację można złożyć na forum w dziale Skargi.
4. W zakresie nieprawidłowego działania serwisu i/lub kłopotów technicznych reklamacje można składać na forum w dziale Bugi.
5. DAW nie gwarantuje kompatybilności serwisu ze sprzętem i lub oprogramowaniem innym niż wymienione w §2 Wymagania techniczne.
DAW przetestował serwis na konfiguracji wymienionej w §2 Wymagania techniczne i podejmuje działania aby na tej konfiguracji działał bezbłędnie.
6. DAW nie posiada możliwości technicznych do stwierdzenia dlaczego serwis nie działa na komputerze użytkownika. Co może wynikać z:
- działania lub braku działania oprogramowania antywirusowego/przeciwwłamaniowego
- nieprawidłowej konfiguracji urządzenia
- działania złośliwego oprogramowania

Twórcy nie ponoszą odpowiedzialności za przerwy w działaniu gry wywołane czynnikami od niech niezależnych (uszkodzenia łączy teleinformatycznych, awaria serwera itp.).
W przypadku wystąpienia konieczności uzyskania informacji ze źródeł zewnętrznych, termin rozpatrzenia reklamacji może ulec wydłużeniu o czas niezbędny do ich uzyskania.

DAW zastrzega sobie prawo do nie udzielania odpowiedzi na pytania/reklamacje, na które odpowiedź znaleźć można w temacie "FAQ - najczęściej zadawane pytania" dostępnym na forum gry.

§12 Własność intelektualna
1. Całość praw autorskich, wszystkie znaki towarowe, konta graczy, grafiki i inne elementy wchodzące w skład gry oraz elementy związane z grą należą Twórców.
2.Wykorzystanie elementów pochodzących z gry bez uzyskania pisemnej zgody jest zabronione.
§13 Ostrzeżenie o zagrożeniu zdrowia
DAW ostrzega, że nadmierne granie w gry komputerowe, w szczególności u osób chorych na padaczkę, może mieć szkodliwy wpływ dla zdrowia.
W przypadku jeżeli w Twej rodzinie bliższej, lub dalszej występowały przypadki padaczki, przed przystąpieniem do gry radzimy skonsultować się z lekarzem.
Gra jest dostępna JEDYNIE dla osób pełnoletnich.
Jeżeli w trakcie korzystania z komputera wystąpi któryś z podanych objawów (lub jakikolwiek inny niepokojący symptom) należy niezwłocznie wyłączyć komputer oraz wezwać lekarza.
Lista objawów:
- duszności,
- zaburzenia wzroku,
- drgawki,
- utrata przytomności,
- kłopoty z utrzymaniem równowagi, zaburzenia błędnika.

§14 Pliki "cookies".
1. Pliki cookies są to niewielkie pliki zapisywane na komputerze użytkownika.
2. Wykorzystujemy je do identyfikacji użytkownika, przechowywania informacji o zalogowanym do serwisu użytkowniku oraz jego ustawieniach.
Np.:
- kontrola sesji użytkownika mająca na celu zabezpieczenie przed podszyciem się pod inną osobę.
- zapisanie ustawień gry na komputerze użytkownika tak by były one zapamiętane i dostępne po ponownym zalogowaniu.
3. Rodzaje plików cookies:
a. Sesyjne - odnoszące się do danej sesji i usuwane w momencie wylogowania.
b. Stałe/Czasowe - zachowywane na komputerze użytkownika także po wylogowaniu.
4. Pliki cookies nie należące do nas:
Na niektórych stronach mogą występować pliki cookies firm trzecich, które świadczą usługi zewnętrzne (np. zbieranie danych statystycznych, wyświetlanie reklam itp), na które nie mamy wpływu.

§15 Pozostałe
W sprawach nie objętych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego. Właściwym sądem do rozstrzygania sporów jest Sąd Rejonowy w Kielcach.
W przypadku jeżeli na terenie danego kraju lub na danym obszarze którykolwiek z zapisów regulaminu jest niezgodny z lokalnym prawem uważa się go za niebyły.


Na górę
Wyświetl posty nie starsze niż:  Sortuj wg  
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 1 ] 

Strefa czasowa UTC


Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 1 gość


Nie możesz tworzyć nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz dodawać załączników

Szukaj:
Przejdź do:  
cron

Polski pakiet językowy dostarcza phpBB.pl